Eltronika

PL | EN | CZ

Power rocker switches with a state-of-the-art look based on curved shapes. On illuminated versions, laser etching allows direct

Przełącznik niestabilny (chwilowy), 3 pozycje: MOM-OFF-MOM. Sekcje: 1 NO/NC. Montaż do płyty czołowej.

Przełącznik stabilny (bistabilny), 2 pozycje. Funkcje: ON-ON. Otwór montażowy: 16.0 mm. Sekcje: 1 NO/NC.

Przełącznik obrotowy miniaturowy. Funkcje: 4 x 3. Sekcje: 4. Liczba pozycji: od 2 do 3. Otwór montażowy: 10.2 mm. Wyprowadzenia: piny PCB.

Subminiaturowy przełącznik chwilowy (niestabilny). Funkcja: ON-MOM. Sekcje: 1 NO/NC. Prąd: 500mA 30VDC, 3A 125VAC. Montaż: przewlekany PCB.
 

Buzer piezoelektryczny. Napięcie: 3~24 VDC. Montaż: PCB przewlekany. Dźwięk jednostajny.

Power rocker switches with a state-of-the-art look based on curved shapes. On illuminated versions, laser etching allows direct.

 

Przycisk stabilny (bistabilny). Otwór montażowy: 12 mm.

Metal pushbutton. Mounting hole: 12mm. Rating: 4A/250VAC max. Function:

Przycisk chwilowy (niestabilny). Montaż PCB przewlekany. Wysokość od podstawy: 4.3mm. Wymiary obudowy: 6 x 6 mm.

Metal pushbutton. Mounting hole: 19mm. Rating: 125mA/48VDC max.

Metal pushbutton. Mounting hole: 19mm. Illumination: dot LED 2V, red

Metal pushbutton. Mounting hole: 12mm. Rating: 3A/250VAC max.

Metal pushbutton. Mounting hole: 12mm. Rating: 3A/250VAC max. Functi

Metal pushbutton. Mounting hole: 12mm. Rating: 3A/250VAC max.

Metal pushbutton. Mounting hole: 12mm. Rating: 3A/250VAC max.

Metal pushbutton. Mounting hole: 16mm. Rating: 1A/30VDC max.

Metal pushbutton. Mounting hole: 16mm. Rating: 0.2A/48VDC max.

Metal pushbutton. Mounting hole: 16mm. Rating: 0.2A/48VDC max.

Metal pushbutton. Mounting hole: 16mm. Rating: 1A/24VDC max.

Metal pushbutton. Mounting hole: 19mm. Rating: 2A/48VDC max.

Metal pushbutton. Mounting hole: 19mm. Rating: 2A/48VDC max.

Metal pushbutton with ilumination. Mounting hole: 19mm. Rating: 0.5A/24VDC

Metal pushbutton. Mounting hole: 19mm. Rating: 2A/48VDC max.